UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Komite Üyeleri

Başkan

Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü

ocaloguz@unesco.org.tr

mocaloguz@gmail.com

Özgeçmiş için tıklayınız

Başkan Vekili

Prof. Dr. Metin EKİCİ

Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü

mekici@yahoo.com

Özgeçmiş için tıklayınız

Başkan Vekili

Prof. Dr. Muhtar KUTLU

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Halk Bilimi Bölümü

muhtarkutlu@yahoo.com

mkutlu@ankara.edu.tr

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Prof. Dr. Abdulkadir EMEKSİZ

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Doç. Dr. Adem ÖGER

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Doç. Dr. Evrim ÖLÇER ÖZÜNEL

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü

evrimolcer@gmail.com

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Doç. Dr. Selcan GÜRÇAYIR TEKE

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü

selcangurcayir@gmail.com

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Ayşegül GÖKÇEN KARAARSLAN

Dışişleri Bakanlığı Kültürel Diplomasi Genel Müdür Yardımcılığı

agokcen@mfa.gov.tr

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Nevzat VURAL

Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Türk Kültür Dünyası Dairesi Başkanlığı

nevzat.vural@kulturturizm.gov.tr

Özgeçmiş için tıklayınız