UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Komite Üyeleri

Başkan

Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ

Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü

ocaloguz@unesco.org.tr

mocaloguz@gmail.com

Özgeçmiş için tıklayınız

Başkan Vekili

Prof. Dr. Metin EKİCİ

Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü

mekici@yahoo.com

Özgeçmiş için tıklayınız

Başkan Vekili

Prof. Dr. Muhtar KUTLU

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Halkbilim Bölümü

muhtarkutlu@yahoo.com

mkutlu@ankara.edu.tr

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Prof. Dr. Şeref ATEŞ

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Prof. Dr. Ali DUYMAZ

Balıkesir Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

aduymaz@balikesir.edu.tr

ali_duymaz@hotmail.com

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Prof. Dr. Dilaver DÜZGÜN

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

duzgun@atauni.edu.tr

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Dr. Selcan GÜRÇAYIR TEKE

Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü

selcangurcayir@gmail.com

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Solmaz KARABAŞA

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü

skarabasa@yahoo.com

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Funda KOCABIYIK

Milli Eğitim Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü

fkocabyk@gmail.com

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Doç. Dr. Gülin ÖĞÜT EKER

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi Bölümü

eker@hacettepe.edu.tr

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Doç. Dr. Evrim ÖLÇER ÖZÜNEL

Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü

evrimolcer@gmail.com

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Prof. Dr. Nebi ÖZDEMİR

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi Bölümü

nozdemir@hacettepe.edu.tr

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Vilda SATIK

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Somut Olmayan Türk Kültür Mirası Dairesi Başkanı

vildan.satik@kulturturizm.gov.tr

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Emir Salim YÜKSEL

Dışişleri Bakanlığı Kültürel Diplomasi Genel Müdür Yardımcılığı Daire Başkanı

esyuksel@mfa.gov.tr

Özgeçmiş için tıklayınız