UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Komite Üyeleri

Başkan

Prof. Dr. Nizamettin KAZANCI

Jeolojik Mirası Koruma (JEMİRKO) Derneği

nkazanci@unesco.org.tr

nkazanci@ankara.edu.tr

Nizamettin.Kazanci@ankara.edu.tr

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Prof. Dr. Ahmet Cevdet YALÇINER

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

yalciner@metu.edu.tr

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Prof. Dr. Atilla ÇİNER

İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü Müdürü

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Prof. Dr. Mehmet EKMEKÇİ

Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Hidrojeoloji Mühendisliği Programı

ekmekci@hacettepe.edu.tr

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Prof. Dr. Zeki KAYA

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

kayaz@metu.edu.tr

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü

Özgeçmiş için tıklayınız