UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Komite Üyeleri

Başkan

Prof. Dr. Nizamettin KAZANCI

Jeolojik Mirası Koruma (JEMİRKO) Derneği

nkazanci@unesco.org.tr

nkazanci@ankara.edu.tr

Nizamettin.Kazanci@ankara.edu.tr

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Prof. Dr. Attila ÇİNER

İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü Müdürü

cinert@itu.edu.tr

attilaciner@gmail.com

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Prof. Dr. Mehmet EKMEKÇİ

Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Hidrojeoloji Mühendisliği Programı Öğretim Üyesi

ekmekci@hacettepe.edu.tr

mekmekci1303@gmail.com

Özgeçmiş için tıklayınız

Başkan Vekili

Prof. Dr. Zeki KAYA

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

kayaz@metu.edu.tr

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Prof. Dr. Ahmet Cevdet YALÇINER

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

yalciner@metu.edu.tr

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Prof. Dr. Ülkü SAYIN

Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü

uakpinar@selcuk.edu.tr

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Mehmet Ali KAHRAMAN

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü

makahraman@csb.gov.tr

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Dr. Müh. Albay Murat ELGE

T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı

elgem@shodb.gov.tr

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Fahrettin ULU

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü Doğa Koruma Dairesi Başkan V.

fahrettinulu@ormansu.gov.tr

Özgeçmiş için tıklayınız