UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Jeolojik Miras ve Jeopark Alt Çalışma Grubu Üyeleri

Şule ÜRÜN

Şule ÜRÜN

UTMK Sektör Uzmanı

suleurun@unesco.org.tr

Mesleki Alan

 • Biyolog
 • Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Görevlisi 2009-2012

Eğitim ve Öğretim

 • Doktora: Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji A.B.D. Moleküler Biyoloji Bilim Dalı 2010
 • Yüksek Lisans: Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji A.B.D. Moleküler Biyoloji Bilim Dalı 2006-2008.
 • Lisans: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü 2001- 2005.

Eğitim ve Öğretim Kapsamına Giren Temel konular / Mesleki Beceriler / Alınan Sertifikalar

 • Bilgisayar İşletmenlik Sertifikası, 2005.
 • İstanbul Üniversitesi V. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Genetik Öğrenci Kış Okulu Katılımcısı 2008
 • Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta’nın Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumu Katılımcısı
 • Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü 9. Ankara Biyoteknoloji Günleri “Mikrobiyal Biyoteknoloji” Katılımcısı 2011
 • 7. Gıda Mühendisliği Kongresi Poster Sunumu 2011
 • UNESCO Alanları ve Sürdürülebilir Kalkınmaya İlişkin Uluslararası Akademi, Bursiyer, 2018, İtalya 
Yayınlar
 • UNESCO Türkiye Millî Komisyonu UNESCO Uzmanlık Tezi: Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunmasına Dair Sözleşme: Doğal Miras Alanları Başvuru, Adaylık ve Değerlendirme Süreçleri
 • COŞKUN-ARI, F. F., GÜLELÇİN, D., ÇAVUŞOĞLU, K., ÜRÜN, Ş., KILIÇ, S., KABAR, K., 2010. “Gibberellik Asit ve 24- Epibrassinolid’in tuz stresi koşullarında çimlendirilen arpa tohumlarında total DNA ve protein içeriğine etkileri”. Uluslararası Katılımlı Batı Akdeniz Doğa Bilimleri Sempozyumu, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, Poster Sunumu.
 • COŞKUN-ARI, F. F., ÜRÜN, Ş., BOŞGELMEZ-TINAZ, G., 2010. “Pectobacterium carotovorum ve Pectobacterium atrosepticum’da RelA Proteininin Western Blot Yöntemi ile Araştırılması”. I. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, Antalya, Poster Sunumu.
 • Yüksek Lisans Tezi: Bitki Patojenleri Pectobacterium carotovorum, Pectobacterium atrosepticum ve Erwinia amylovora’da RelA Proteininin Western Blot Yöntemiyle Araştırılması, Isparta, 2008.

Kişisel Beceri ve Yeterlilikler

Yabancı Dil
 • İngilizce, İleri Seviye 
Bilgisayar Beceri ve Yeterlilikleri
 • Microsoft Office Programları