UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi

Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi TBMM’de Kabul Edildi 

Kısa adı UNESCO olan Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı’nın 29 Eylül-17 Ekim 2003 tarihlerinde Paris'te gerçekleştirilen 32. Genel Konferansı'nda kabul edilen 'Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda da 19.01.2006 Perşembe günü görüşülerek ''Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun" (No: 5448) başlığıyla onaylanmış ve 21 Ocak 2006 Cumartesi tarih ve 26056 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Böylece Türkiye, Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşmesine 27 Mart 2006 tarihinde 45. devlet olarak taraf olmuştur.