UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Komite Üyeleri

Başkan

Dr. Murat ÇAĞLAYAN

Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

muratcaglayan@unesco.org.tr

muratcaglayan@artuklu.edu.tr

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Dışişleri Bakanlığı Kültürel Diplomasi Genel Müdür Yardımcılığı

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Gülsün TANYELİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Mergül KOTİL

Yıldız Sarayı Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi

kotils@msn.com

mergul.kotil@TCCB.GOV.TR

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Nezih BAŞGELEN

Arkeoloji ve Sanat Yayınları Başkanı

nezihbasgelen@gmail.com

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Prof. Dr. Yegan KAHYA

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep AKTÜRE

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi

zeynepakture@iyte.edu.tr

zakture@gmail.com

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Prof. Dr. Zeynep Gül ÜNAL

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

zgulunal@gmail.com

Özgeçmiş için tıklayınız