UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Komite Üyeleri

Başkan

Doç. Dr. Nevra ERTÜRK

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

nevraerturk@unesco.org.tr

nevra.erturk@gmail.com

Özgeçmiş için tıklayınız

Başkan Vekili

Prof. Dr. Neslihan DOSTOĞLU

İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

neslihandost@yahoo.com

Özgeçmiş için tıklayınız

Başkan Vekili

Prof. Dr. Ufuk KOCABAŞ

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

ufukkocabas@gmail.com

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep AKTÜRE

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi

zeynepakture@iyte.edu.tr

zakture@gmail.com

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Prof. Dr. Berrin ALPER

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

alperberrin@gmail.com

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Prof. Dr. Rüstem ASLAN

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

rustemaslan@comu.edu.tr

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Davut Gazi BENLİ

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Daire Başkanı

dg.benli@vgm.gov.tr

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Prof. Dr. İclal DİNÇER

ICOMOS Türkiye Milli Komitesi Başkanı

iclaldincer@gmail.com

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Dr. Şule KILIÇ

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

sule.kilic@kulturturizm.gov.tr

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

İpek ÖZBEK

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Dünya Miras Alanları Şube Müdür Vekili

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Prof. Dr. Sare SAHİL

Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Prof. Dr. Bilal SÖĞÜT

Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

bsogut@pau.edu.tr

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet UĞURYOL

Yıldız Teknik Üniversitesi Milli Saraylar ve Tarihi Yapılar Meslek Yüksek Okulu

uguryol@yahoo.com

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Emir Salim YÜKSEL

Dışişleri Bakanlığı Kültürel Diplomasi Genel Müdür Yardımcılığı Daire Başkanı

esyuksel@mfa.gov.tr

Özgeçmiş için tıklayınız